O projektu

Lokalita „Panské“ nabízí naprosto výjimečné stavební parcely v exkluzivní oblasti s nádherným výhledem na Kraví horu, kde se nad početnou řadou vinných sklepů zvedají kopce úrodných vinohradů. Řešené území představuje celkem 84 stavebních parcel, z toho 41 parcel je určeno pro samostatné rodinné domy s přístřeškem nebo garáží, 4 parcely pro jednopodlažní rodinné domy (bungalovy), 11 parcel pro samostatné rodinné domy nebo rodinné domy vzájemně navazující přístřeškem parkovacího místa (dvojdomy) a 28 parcel je určeno pro řadové rodinné domy.

V první fázi nabízíme stavební parcely pro individuální výstavbu rodinných domů, které jsou v současné době částečně zasíťované (vodovod, dešťová kanalizace, veřejné osvětlení) a nyní probíhají stavební práce na dokončení inženýrských sítí včetně komunikací a chodníků. Plánovaný termín dokončení inženýrských sítí je 9/2020.

Na podzim roku 2020 navazuje výstavba řadových domů. Plánovaný termín dokončení výstavby prvního bloku řadových domů je podzim 2021.

Stavební parcely se nachází v lokalitě Panské v obci Bořetice v mírně zvlněné krajině na úpatí Ždánického lesa. Protéká tudy říčka Trkmanka. Obec se nachází na jižní Moravě v oblasti vinic, nedaleko známých Velkých Pavlovic. Nejproslulejší lokalitou je Kraví hora, kde se nad početnou řadou vinných sklepů zvedají kopce úrodných vinohradů. Známá je i přírodní rezervace Zázmoníky se včelníkem rakouským a jinými chráněnými druhy rostlin.

Lokalita „Panské“určená k výstavbě rodinných domů se nachází ve východní části Bořetic a představuje rozhodující lokalitu rozvoje bydlení v obci.

Zasazení lokality v území obce umožňuje nerušený a bezpečný pobyt v kvalitním přírodním prostředí a zároveň zůstává dostupné vlastní jádro obce (pěší propojení mezi zástavbou) se základním vybavením – školka, obecní úřad, sportovní areály, obchody. Součástí řešení a vybavení veřejných prostranství v lokalitě bude osazení mobiliáře včetně dětského hřiště.

Lokalita je vymezena ze severní strany železnicí (směr Hodonín – Zaječí) a z jižní strany silnicí II. Třídy č. 421 (směr Kobylí). Blízkost dálnice znamená dobrou dopravní dostupnost Břeclavi nebo Brna.

Potřebujete další informace?